Полезные ссылки

Aktuální kurzy ČNB

Aktuální celní kurzy

Registr ekonomických subjektů

Registr plátců DPH

Ověření DIČ v rámci EU

Daňový portál – vstup pro EET, DIS (daňovou informační schránku),
elektronické formuláře (přehledy, daňová přiznání atd.)

Obchodní rejstřík

Seznam nespolehlivých plátců DPH

Informace finanční a celní správy

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Zákon o DPH č.235/2004 Sb.

Předčíslí účtů dle typu daně