Налоговый календарь 2018

 

 

Налоговый календарь на январь 2018

02.01.2018

*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

09.01.2018

*spotřební daň — splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2018

*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.01.2018

*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.2018

*spotřební daň — splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01. 2018

*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

25.01.2018

*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018

*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018

*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

25.01.2018

*spotřební daň — daňové přiznání za prosinec 2017

25.01.2018

*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.01.2018

*biopaliva — hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2018

*daň silniční — daňové přiznání a daň za rok 2017

31.01.2018

*daň z nemovitých věcí — daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

31.01.2018

*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

 

Налоговый календарь на февраль 2018

09.02.2018
*spotřební daň — splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2018
*daň z příjmů — podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017

15.02.2018
*daň z příjmů — podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.02.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018

26.02.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za leden 2018

26.02.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za leden 2018

26.02.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

26.02.2018
*spotřební daň — splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

26.02.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za leden 2018

26.02.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

28.02.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

Налоговый календарь на март 2018

01.03.2018
*daň z příjmů — podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

01.03.2018
*odvod z loterií a jiných podobných her — podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017

12.03.2018
*spotřební daň — splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2018
*daň z příjmů — čtvrtletní záloha na daň

20.03.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.03.2018
*daň z příjmů — elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

26.03.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018

26.03.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za únor 2018

26.03.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za únor 2018

26.03.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

26.03.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za únor 2018

26.03.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

27.03.2018
*spotřební daň — splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

Налоговый календарь на апрель 2018

03.04.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018

03.04.2018
*daň z příjmů — podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017

03.04.2018
*daň z příjmů — podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.2018
*spotřební daň — splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.04.2018
*daň silniční — záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

20.04.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a daň k MOSS

20.04.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2018
*spotřební daň — splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2018
*daň z hazardních her — daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

25.04.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018

25.04.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za březen 2018

25.04.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

30.04.2018
*Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

30.04.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

Налоговый календарь на май 2018

Seznam daní — květen 2018
10.05.2018
*spotřební daň — splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

21.05.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a daň za duben 2018

25.05.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za duben 2018

25.05.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za duben 2018

25.05.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

25.05.2018
*spotřební daň — splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za duben 2018

25.05.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

31.05.2018
*daň z nemovitých věcí — splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2018
*daň z nemovitých věcí — splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

Налоговый календарь на июнь 2018

11.06.2018
*spotřební daň — splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2018
*daň z příjmů — čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.06.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018

25.06.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za květen 2018

25.06.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za květen 2018

25.06.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

25.06.2018
spotřební daň — splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za květen 2018

25.06.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

 

Налоговый календарь на июль 2018

02.07.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018

02.07.2018
*daň z příjmů — podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

02.07.2018
*Oznámení CRS (GATCA) — podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

02.07.2018
*oznámení FATCA — podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.07.2018
*spotřební daň — splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.07.2018
*daň silniční — záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

20.07.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a daň k MOSS

20.07.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.2018
*daň z hazardních her — daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018

25.07.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018

25.07.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

25.07.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

25.07.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018

25.07.2018
*spotřební daň — splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za červen 2018

25.07.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)

30.07.2018
*Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31.07.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

 

Налоговый календарь на август 2018

09.08.2018
*spotřební daň — splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2018
*spotřební daň — splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

27.08.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018

27.08.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za červenec 2018

27.08.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za červenec 2018

27.08.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018

27.08.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za červenec 2018

27.08.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)

31.08.2018
*daň z nemovitých věcí — splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

Налоговый календарь на сентябрь 2018

10.09.2018
*spotřební daň — splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.09.2018
*daň z příjmů — čtvrtletní záloha na daň

20.09.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.09.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018

25.09.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za srpen 2018

25.09.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za srpen 2018

25.09.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

25.09.2018
*spotřební daň — splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za srpen 2018

25.09.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

30.09.2018
*daň z přidané hodnoty — žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 

Налоговый календарь на октябрь 2018

10.09.2018
*spotřební daň — splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.09.2018
*daň z příjmů — čtvrtletní záloha na daň

20.09.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.09.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018

25.09.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za srpen 2018

25.09.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za srpen 2018

25.09.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

25.09.2018
*spotřební daň — splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za srpen 2018

25.09.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

30.09.2018
*daň z přidané hodnoty — žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 

Налоговый календарь на ноябрь 2018

09.11.2018
*spotřební daň — splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.11.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018

26.11.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za říjen 2018

26.11.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za říjen 2018

26.11.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

26.11.2018
*spotřební daň — splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

26.11.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za říjen 2018

26.11.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

30.11.2018
*daň z nemovitých věcí — splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

Налоговый календарь на декабрь 2018

10.12.2018
*spotřební daň — splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.12.2018
*daň silniční — záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

17.12.2018
*daň z příjmů — čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2018
*daň z příjmů — měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2018
*daň z přidané hodnoty — daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018

27.12.2018
*daň z přidané hodnoty — souhrnné hlášení za listopad 2018

27.12.2018
*daň z přidané hodnoty — kontrolní hlášení za listopad 2018

27.12.2018
*energetické daně — daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

27.12.2018
*spotřební daň — splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2018
*spotřební daň — daňové přiznání za listopad 2018

27.12.2018
*spotřební daň — daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

31.12.2018
*daň z příjmů — odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018